Nazdrowieiurode.pl

Zadbaj o swoje zdrowie i urodę z naszym portalem

tachykardia

Zaburzenia rytmu serca – tachykardia i bradykardia

Zaburzenia rytmu serca nazywane bywają także arytmią, dysrytmią, niemiarowością serca. Wszystkie te nazwy oznaczają jednak to samo – pewien specyficzny stan, w którym skurcze mięśnia sercowego odbiegają od normy i stają się nieregularne. Częstotliwość jest inna niż 60-100 uderzeń na…